ตีพิมพ์วิจัยที่ไหนดี ??? by CMMU LIBRARY

3:20 PM
 ตีพิมพ์วิจัยที่ไหนดี ??? เครื่องมือที่จะช่วยคุณค้นหาวารสาร ที่ตรงกับงานวิจัย  📍 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ #Springer ใส่ชื่อเรื่องและเ...
0 Comments
Read

รู้ให้ไวไปกับเครื่องมือวิจัย Turnitin by CMMU LIBRARY

3:41 PM
Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Simil...
0 Comments
Read

รู้ยัง!! ชาวมหิดลสืบค้นงานวิจัยผ่านระบบ EZproxy ได้ by CMMU LIBRARY

6:53 PM
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากการเรียนแบบปกติให้เป็นแบบออนไลน์นั้น หลายท่านอาจจะมีการทำวิจัย ค้นหาบทความวารสารอยู่ที่บ้าน บา...
0 Comments
Read

อวสานสายลอก by CMMU LIBRARY

11:14 AM
การขโมยความคิด (PLAGIARISM) การโจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ การลอกเลียนวรรณกรรม หมายถึง การนำผลงาน ความคิด หรือคำพูดของผู้อื่นไปใช้โ...
0 Comments
Read
Powered by Blogger.